Wybory Samorządu Uczniowskiego

Galeria » Rok szkolny 2017/18 » Wybory Samorządu Uczniowskiego

Jak co roku w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbyły się pod koniec września. Nad prawidłowym przebiegiem glosowania czuwała komisja w składzie: Zuzia Wolna, Paulina Obłąk oraz Olivier Bensz.

W głosowaniu brali udział uczniowie z klas IV-VI. W wyniku głosowania

 Przewodniczącym szkoły został  Denis Wagner,

 Z-cą Przewodniczącego Laura Pilśniak,

 Sekretarzem Oliwia Kurdyna

Skarbnikiem Michał Jonek.