Warsztaty drukarskie

Galeria » Rok szkolny 2017/18 » Warsztaty drukarskie

13. marca w naszej szkole firma KALANDER stworzyła historyczne warsztaty

edukacyjne o tematyce drukarskiej. Warsztaty te zostały zorganizowane dla uczniów klasy

pierwszej i drugiej. Aby obrazowo ukazać czasy - erą Gutenberga zwane - osoby prowadzące

wystąpili w dawnych strojach rzemieślniczych: drukarz oraz zecer.

Warsztaty składały się z 3 stanowisk:

- zecernia - ręczny skład tekstu przy użyciu czcionek,

- drukarnia - prasa drukarska - omówienie zagadnień oraz  drukowanie certyfikatu

uczestnictwa w warsztatach drukarskich

-   ilustratornia - przygotowywanie ilustracji do ksiąg bardzo fajną i ciekawą techniką

wymagającą kreatywnego myślenia.

Każdy uczestnik warsztatów po wcześniejszym samodzielnym przygotowaniu składu

czcionek, drukował stylowy certyfikat młodego czeladnika.

Wykonane certyfikaty potwierdzone pieczęcią lakową i zabezpieczone metodą suchego

tłoka uczniowie zabrali ze sobą do domu!