Rada Pedagogiczna

mgr Marian Pęcherz - Dyrektor PSP w Sternalicach- przyroda, wych. fizyczne, informatyka

mgr Teresa Gielsok - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I

mgr Małgorzata Gielsok - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II

mgr Krystyna Kotas - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III

mgr Anna Zalwert - wychowanie fizyczne, wychowawca kl. IV

mgr Katarzyna Pęcherz - j. polski, technika, wychowawca kl. V

mgr Marzena Piśla - j. angielski, logopedia, wychowawca kl. VI

mgr Klaudia Maruska - j. niemiecki

mgr Małgorzata Baros - Pinkosz - matematyka, informatyka

mgr Beata Pytka - religia

mgr Maria Jacheć - plastyka

mgr Sabina Karkos - muzyka

mgr Anna Wachowska - wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel wspomagający

mgr Patrycja Gajek – asystent nauczyciela

mgr Irena Pawlaczyk - biblioteka szkolna

mgr Barbara Ośródka – pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne