Rada Pedagogiczna

mgr Marian Pęcherz - Dyrektor PSP w Sternalicach- przyroda, wych. fizyczne, informatyka

mgr Małgorzata Gielsok - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I

mgr Krystyna Kotas - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II

mgr Teresa Gielsok - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III

mgr Katarzyna Pęcherz - j. polski, technika, wychowawca kl. IV

mgr Klaudia Maruska - j. niemiecki, wychowawca kl. V

mgr Anna Zalwert - wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VI

mgr Małgorzata Baros - Pinkosz - matematyka, informatyka

mgr Marzena Piśla - j. angielski, logopedia

mgr Beata Pytka - religia

mgr Maria Jacheć - plastyka

mgr Sabina Karkos - muzyka

mgr Aniela Kopel - wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dariusz Barcz - koło matematyczne

mgr Patrycja Gajek – asystent nauczyciela

mgr Irena Pawlaczyk - biblioteka szkolna

mgr Barbara Ośródka – pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne