Plan lekcji

Informacje » Plan lekcji

PLAN LEKCJI KLASY I

Wychowawca: mgr Małgorzata Gielsok

Lp.

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800-845

 

 

K. taneczne

 

Z.k.k.

2.

855-940

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

J. niemiecki

Eduk. wczesn.

3.

950-1035

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

4.

1055-1140

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

5.

1150-1235

Eduk. wczesn.

J. angielski

Eduk. wczesn.

Religia

J. angielski

6.

1245-1330

J. niemiecki

Religia

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

J. niemiecki

7.

1335-1420

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI KLASY II

Wychowawca: mgr Krystyna Kotas

Lp.

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800-845

 

Eduk. wczesn.

 

 

 

2.

855-940

Religia

Zaj. komp.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

3.

950-1035

J. angielski

J. niemiecki

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

4.

1055-1140

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

5.

1150-1235

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

J. niemiecki

J. niemiecki

Eduk. wczesn.

6.

1245-1330

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Religia

J. angielski

7.

1335-1420

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI KLASY III

Wychowawca: mgr Teresa Gielsok

Lp.

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800-845

 

Eduk. wczesn.

 

J. niemiecki

 

2.

855-940

J. angielski

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

3.

950-1035

Religia

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

J. angielski

Eduk. wczesn.

4.

1055-1140

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

5.

1150-1235

Eduk. wczesn.

Religia

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

6.

1245-1330

Eduk. wczesn.

J. niemiecki

J. niemiecki

Eduk. wczesn.

Eduk. wczesn.

7.

1335-1420

 

 

K. muzyczne

 

 

 

PLAN LEKCJI KLASY IV

Wychowawca: mgr Katarzyna Pęcherz

Lp.

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800-845

W.d.ż.w.r

 

Zaj. komp. (ch)

J. polski

SKS (dz)

2.

855-940

Matematyka

J. polski

J. polski

G.d.d.w.k.

J. angielski

3.

950-1035

J. polski

Przyroda

Matematyka

J. niemiecki

J. polski

4.

1055-1140

Religia

J. angielski

W-f

Historia

J. niemiecki

5.

1150-1235

W-f

W-f

Przyroda

Matematyka

W-f

6.

1245-1330

J. angielski

Matematyka

muzyka

SKS (ch)/Inf.(dz)

Plastyka

7.

1335-1420

J. niemiecki

Zaj. techniczne

 

 

Religia

 

 

PLAN LEKCJI KLASY V

Wychowawca: mgr Klaudia Maruska

Lp.

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800-845

Zaj. komp. (ch)

J. niemiecki

J. polski

K. j. angielskiego

J. polski

2.

855-940

J. polski

Przyroda

Matematyka

Matematyka

Przyroda

3.

950-1035

Matematyka

J. polski

Przyroda

J. polski

J. niemiecki

4.

1055-1140

G.d.d.w.k.

Hist. i kult. N.

Plastyka

Muzyka

J. angielski

5.

1150-1235

J. niemiecki

Matematyka

W-f

Historia

Religia

6.

1245-1330

Religia

Zaj. techniczne

J. angielski

J. angielski

W-f

7.

1335-1420

W-f

 

W.d.ż.w.r.

W-f

Zaj.komp. (dz)

 

 

PLAN LEKCJI KLASY VI

Wychowawca: mgr Anna Zalwert

Lp.

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

800-845

J. polski

J .polski

J. angielski

Zaj. komp. (dz)

J. angielski

2.

855-940

G.d.d.w.k.

J. niemiecki

Przyroda

Historia

J. polski

3.

950-1035

J .niemiecki

Matematyka

J. polski

Matematyka

Przyroda

4.

1055-1140

Matematyka

Przyroda

Matematyka

J. polski

Religia

5.

1150-1235

Religia

J. polski

Plastyka

Zaj. techniczne

J. niemiecki

6.

1245-1330

W-f

W-f

W-f

Historia

Matematyka

7.

1335-1420

J. angielski

Zaj.komp. (ch)

K. dziennikarskie

Muzyka

W-f