Nakręć się i pomagaj z uśmiechem

Działalność charytatywna » Nakręć się i pomagaj z uśmiechem

CHARTYATYWNA ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

„Nakręć się  i pomagaj z uśmiechem”

 

Podobnie jak w zeszłym roku szkolnym 2016/2017, tak  i w obecnym 2017/2018, z inicjatywy pani Marzeny Piśli – nauczycielki języka angielskiego, w naszej szkole prowadzona jest  charytatywna zbiórka plastikowych nakrętek pod hasłem „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem!”. Uczniowie klas I-VI bardzo chętnie przyczyniają się do pomocy małemu Szymkowi w leczeniu i rehabilitacji. Chłopiec mieszka w Praszce. Urodził się 18.11.2013 r. i przed ukończeniem 2. roku życia wykryto u niego rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Schorzenie to powoduje, że mięśnie ciała słabną i stopniowo ulegają zanikowi. Szymkowi choroba  uniemożliwia samodzielne poruszanie się. Wspólnymi siłami zebraliśmy już bardzo dużą  ilość nakrętek i intensywnie zbieramy ich jeszcze więcej za co Szymek i jego rodzice są ogromnie wdzięczni.

 

Dzięki tego typu akcjom uczniowie od najmłodszych lat swojego istnienia uwrażliwiają się na cudze nieszczęście, odnajdują w sobie dobro i chęć bezinteresownej pomocy, która może dać innym szanse na normalne życie.