Informacje

Szanowni Rodzice/Opiekunowie uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Sternalicach

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciele naszej szkoły przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu, które będą przekazywane drogą elektroniczną w e-dzienniku.

Jednocześnie informuję, że uczniowie zobligowani są do wykonywania zadanej pracy. Działania te pozwolą  uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę..

Na platformie https://epodreczniki.pl/ udostępnionych jest również szereg materiałów edukacyjnych do wykorzystania. 

Proszę zachęcić dziecko do samodzielnej nauki.

W trosce o zdrowie dzieci bardzo proszę, aby w tym czasie nie przemieszczały się bez wyraźnej konieczności.

Ponadto informuję, że rodzicom/prawnym opiekunom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych (art. 4.1 ust z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. z 2020 r., poz. 374). Na stronie internetowej ZUS jest dostępny do pobrania wzór oświadczenia o dodatkowym zasiłku opiekuńczym (plik docx 15kb).

Proszę o śledzenie strony internetowej szkoły oraz wiadomości w e-dzienniku.

 

                                                                                                                                                                                              M. Pęcherz- dyrektor szkoły