Gminny Konkurs recytatorski

Galeria » Rok szkolny 2018/2019 » Gminny Konkurs recytatorski

Recytatorów w naszej szkole niemało. Jak co roku, dzieci chętnie zgłosiły się do konkursu
recytatorskiego. To spore wyzwanie, ponieważ nie wystarczy nauczyć się wiersza na pamięć, ale
jeszcze należy wyrecytować go z odpowiednią intonacją i uczuciem, a do tego pokonać jeszcze
stres, który każdemu dziecku w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy. Występując w
szkolnym konkursie recytatorskim komisja wybrała ośmioro dzieci, które 2 kwietnia
reprezentowały naszą szkołę podczas Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Radłowie. Wszystkie
dzieci recytowały tym razem po dwa wiersze. Do kolejnego etapu – powiatowego, który odbył się
w Oleśnie zakwalifikowali się: Piotr Dziób z kl. I,  Marta Oblonk z kl. IV i Oliwia Kurdyna z klasy VI. Dziewczynki zdobyły wyróżnienia podczas finału powiatowego. Wszystkim dzieciom za chęci i odwagę dziękujemy i gratulujemy.