„Wiem, pamiętam, rozumiem innowacyjne metody edukacyjne”- projekt edukacyjny

Programy i projekty edukacyjne » „Wiem, pamiętam, rozumiem innowacyjne metody edukacyjne”- projekt edukacyjny

Ośrodek Twórczego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „BYSTRZAK” Renata Rusiniak wraz z Partnerem Gminą Radłów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

„Wiem, pamiętam, rozumiem innowacyjne metody edukacyjne”

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego poprzez objęcie uczniów kompleksowym programem wsparcia w zakresie nowoczesnych metod edukacyjnych i rozwoju kompetencji kluczowych angażując w jego realizację nauczycieli.