Aktualności

 

 

          Komunikat

w sprawie powrotu uczniów klas I-III do zajęć stacjonarnych 

 

Powrót klas I-III do szkoły
Od 18 stycznia 2021r. do szkoły wracają uczniowie klas I-III. Wszystko będzie odbywać się
w zwiększonym reżimie sanitarnym.
Uczniowie klas IV-VI kontynuują nauczanie zdalne.
Zajęcia dla wszystkich klas odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem.
W szkołach będą obowiązywać wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
Powrót klas I-III do szkół – zalecenia obejmują m.in.:
* Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych.
* Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i
ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
* W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum.

* Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
* Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie
dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach
wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Sale i węzły
sanitarne dla poszczególnych klas w miarę możliwości powinny znajdować się na
różnych piętrach budynku szkoły.
* Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania
w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się
z pozostałymi klasami.
Pełna lista zaleceń znajduje się tutaj:

https://spbiskupi.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkol_podstawowych.docx

 

 

 

 

 

 

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa związanymi z pandemią COVID-19 obowiązującymi w naszej szkole od 1 września 2020. Niniejsze procedury znajdują się w zakładce "Informacje" - "Procedury  bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19".

 

 

 

 

 

INFORMACJE NA TEMAT KORONAWIRUSA

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://wsseopole.pis.gov.pl/

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Jeśli masz takie objawy, jak:

  • duszność,
  • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
  • objawy przeziębieniowe,

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:

  • gorączka,
  • kaszel,
  • duszności i kłopoty z oddychaniem,
  • bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

Jeśli masz takie objawy:

  • zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich objawach;
  • własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.

Jeśli wróciłeś z zagranicy przed 15 marca, czyli przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich podróżnych powracających do Polski, i obecnie nie jesteś objęty obowiązkową kwarantanną i nie masz objawów choroby, mimo wszystko przez 14 dni od powrotu do kraju kontroluj codziennie swój stan zdrowia. Mierz temperaturę, zwróć uwagę na to, czy kaszlesz albo czy masz trudności z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi. Pamiętaj, że możesz przechodzić chorobę bezobjawowo i możesz zarażać innych.

Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji sanitarno-epidemiologicznej (NAJBLIŻSZA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnie tel. 693 628 983 (całodobowo). Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy, własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego.

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.

 

 

PAMIĘTAJCIE O OBOWIĄZKU NOSZENIA MASECZEK, CZĘSTEJ DEZYNFEKCJI RĄK, ZACHOWYWANIU BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI OD INNYCH OSÓB ORAZ UNIKANIU SPOTKAŃ GRUPOWYCH, KOLEŻEŃSKICH.