Aktualności

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że należy zapewnić dzieciom podręczniki i zestawy ćwiczeniowe do nauki języka niemieckiego i religii. Pozostałe książki dzieci otrzymają w szkole.

 

PODRĘCZNIKI DO NAUKI J. NIEMIECKIEGO:

Kl. I-III: "Ich und du" podręcznik (można odkupić) + zeszyt ćwiczeń rozszerzony

Kl. IV-VI: "Wir Smart" podręcznik (można odkupić) + zeszyt ćwiczeń rozszerzony

 

PODRĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII:

KLASA I
Podręcznik pt.: „Jesteśmy Bożą rodziną”. Nr WK/1-4/2021/1 z dnia 12.05.2021 r.
Autor: red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

KLASA II
Podręcznik pt.: Poznajemy naszego Boga. Nr WK/1-3/2014/2/B z dnia 7.05.2014 r.
Autor: red. ks. Marcin Wilczek, dr Edyta Bem, s. M. Leonia Pyrek AM
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

KLASA III
Podręcznik pt.: Przyjmujemy Pana Jezusa. Nr WK/1-3/2015/3/C z dnia 28.04.2015 r.
Autor: red. ks. Marcin Wilczek, dr Edyta Bem, s. M. Leonia Pyrek AM
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

KLASA IV
Podręcznik pt.: Zapowiedź zbawienia”. Nr WK/4-6/2014/4/A z dnia 7.05.2014 r.
Autor: red. ks. Marcin Wilczek, Maria Baron, ks. Zygfryd Waskin
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

KLASA V
Podręcznik pt.: „Czekając na zbawiciela”. Nr WK/5-8/2015/1 z dnia 12.05.2021 r.
Autor: red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

KLASA VI
Podręcznik pt.: Kościół wspólnotą zbawionych. Nr WK/4-6/2016/6/C z dnia 19.04.2016 r.
Autor: red. ks. Marcin Wilczek, Maria Baron, ks. Zygfryd Waskin
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZANOWNI RODZICE, OPIEKUNOWIE!

NA PROŚBĘ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W RADŁOWIE ZAMIESZCZAMY PONIŻSZE INFORMACJE I PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI.

 

 

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 - spisz się przez Internet

 

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku, przy czym samospisu można dokonać do 30 kwietnia 2021 r. 


Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno - ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Radłów dostępne jest stanowisko do samospisu czynne w godzinach pracy urzędu. Także wyznaczeni pracownicy chętnie pomogą w spisie oraz udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

W razie pytań proszę o kontakt- Sylwia Kus- koordynator gminny ds. spisu powszechnego 2021.

 

 

 

       

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa związanymi z pandemią COVID-19 obowiązującymi w naszej szkole od 1 września 2020. Niniejsze procedury znajdują się w zakładce "Informacje" - "Procedury  bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19".

 

 

 

 

 

INFORMACJE NA TEMAT KORONAWIRUSA

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://wsseopole.pis.gov.pl/

Podejrzewasz u siebie koronawirusa?

Jeśli masz takie objawy, jak:

  • duszność,
  • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
  • objawy przeziębieniowe,

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj z teleporady u swojego lekarza POZ.

Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV-19) mogą być również:

  • gorączka,
  • kaszel,
  • duszności i kłopoty z oddychaniem,
  • bóle mięśni i ogólne zmęczenie.

Jeśli masz takie objawy:

  • zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich objawach;
  • własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego. Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o swojej sytuacji. Otrzymasz informację, jak masz dalej postępować.

Jeśli wróciłeś z zagranicy przed 15 marca, czyli przed wprowadzeniem obowiązkowej kwarantanny dla wszystkich podróżnych powracających do Polski, i obecnie nie jesteś objęty obowiązkową kwarantanną i nie masz objawów choroby, mimo wszystko przez 14 dni od powrotu do kraju kontroluj codziennie swój stan zdrowia. Mierz temperaturę, zwróć uwagę na to, czy kaszlesz albo czy masz trudności z oddychaniem. Ogranicz kontakt z innymi. Pamiętaj, że możesz przechodzić chorobę bezobjawowo i możesz zarażać innych.

Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji sanitarno-epidemiologicznej (NAJBLIŻSZA: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oleśnie tel. 693 628 983 (całodobowo). Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka powyżej 38°C wraz z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi powinien ponadto trafić do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy, własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym. Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala własnym transportem, to lekarz POZ (w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego.

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.

Korzystaj z wiarygodnych źródeł informacji, nie daj się panice. Dbaj o siebie i swoich bliskich.

 

 

PAMIĘTAJCIE O OBOWIĄZKU NOSZENIA MASECZEK, CZĘSTEJ DEZYNFEKCJI RĄK, ZACHOWYWANIU BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI OD INNYCH OSÓB ORAZ UNIKANIU SPOTKAŃ GRUPOWYCH, KOLEŻEŃSKICH.